historia miastaWarka to jedno z najstarszych miast na Mazowszu. Jako miasto (oppidum) pojawiła się po raz pierwszy w przekazach źródłowych w 1321 r. Nazwa miasta nigdy nie została jednoznacznie wyjaśniona. Możemy ją wywodzić od słowa „warować” czyli funkcji obronno-warownej, którą mógł spełniać wczesnośredniowieczny gród na szczycie skarpy nad Pilicą albo od słowa „warzyć” (piwo), ponieważ piwowarstwo było jednym z najpopularniejszych i najwcześniej udokumentowanych zajęć miejscowej ludności.

Do rozwoju Warki przyczyniło się kilka czynników: naturalne położenie nad rzeką, żyzne i urodzajne ziemie, dogodne warunki przeprawy przez Pilicę, położenie na szlakach handlowych i komunikacyjnych. Wszystko to spowodowało dynamiczny rozwój ośrodka o charakterze targowym. Wraz z szybkim wzrostem znaczenia Warki rozwijała się organizacja miejska. W 1375 r. występowała już w Warce Rada Miejska (konsulowie oraz rajcy), działał Sąd Miejski. Miasto cieszyło się opieką Książąt Mazowieckich.

Największy rozkwit Warki przypadł na wiek XV i XVI. Miasto stało się prężnym ośrodkiem rzemieślniczo - handlowym. Na największą skalę rozwinęło się w Warce szewstwo i piwowarstwo. Wareckie piwo cieszyło się ogromną popularnością. Już  w 1478 r.  Bolesław V, książę mazowiecki, dał rajcom Warszawy przywilej na wyłączną sprzedaż wareckiego piwa.  W XVI-wiecznej Warce istniało aż siedem świątyń. Fakt ten potwierdzają pamiętnikarze i podróżnicy, a także wizytacje kościelne. Z początkiem XVII w. miasto zaczęło tracić swoją świetność. Ucierpiało najpierw podczas rokoszu Mikołaja Zebrzydowskiego, a następnie podczas bitwy ze Szwedami w 1656 roku. Ogromne straty przyniosły także kolejne pożary. Po 1795 r. Warka znalazła się w zaborze pruskim, a następnie od 1815 w rosyjskim. Okres powstań narodowych także obfitował w wydarzenia na tym terenie. W 1830 r. stacjonowała tu bateria rakietników, która przystąpiła do powstania i walczyła pod wodzą Józefa Bema. Powstanie Styczniowe sprowadziło na miasto represje Rosjan za sprzyjanie powstańcom. Ppłk Władysław Kononowicz, dowodząc oddziałem powstańczym, stoczył na tym terenie szereg potyczek z wojskami carskimi. Ujęty wraz ze swoimi towarzyszami broni – został rozstrzelany na oczach mieszkańców na błoniach nad Pilicą 4 VI 1863 r.

II poł. XIX w. to okres znacznego ożywienia gospodarczego miasta, powstawania zakładów rzemieślniczych. W 1891 r. rozpoczęła działalność Fabryka Okuć Budowlanych „Braci Lubert”, a browar na Winiarach podtrzymywał tradycje warzenia piwa. Pierwsza, a następnie druga wojna światowa zrównały Warkę z ziemią. Hitlerowcy zamordowali wielu mieszkańców. Miasto przez długie lata po wyzwoleniu dźwigało się z gruzów.

Z Warką związanych jest wiele postaci historycznych. W pobliskiej wsi Ostrołęka mieszkał Jędrzej Święcicki – pisarz, autor opisu Mazowsza z przełomu XVI/XVII w. Tu urodził się Adam Jarzębski – muzyk, kompozytor i architekt baroku. Piotr Wysocki – bohater nocy listopadowej urodził się, mieszkał i zmarł w Warce. Stąd pochodził również znany lekarz, etnograf i pisarz Władysław Matlakowski. Największą dumą miasta stał się Kazimierz Pułaski – bohater Polski i Stanów Zjednoczonych AP.

trasa Pulaskiego w USA

 

Kościół farny pw. Św. Mikołaja Biskupa

kosciol farny

Parafię fundowano zapewne już w XII w. Kościół farny obecnie nosi imię św. Mikołaja Biskupa, ale przed wiekami znajdował się pod wezwaniem Matki Boskiej, św. Mikołaja, św. Jana Chrzciciela i św. Katarzyny. Konsekracja drewnianej świątyni nastąpiła w 1501 r. Budowę murowanej rozpoczęto ok. 1603 r., po przerwie wywołanej wielkim pożarem 1616 r., który strawił całe miasto, kontynuowano ją w latach 1623-1635. Wtedy powstał jednonawowy kościół z trójbocznie zamkniętym prezbiterium oraz dwiema symetrycznymi kaplicami. Przebudowany po zniszczeniach potopu szwedzkiego, remontowany i przekształcany w 1836 r. W następnych latach popadał w ruinę, a jego rolę częściowo pełnił kościół franciszkański. Gruntownie wyremontowano go w I dekadzie XX w., za urzędowania proboszcza Marcelego Ciemniewskiego. Znacznie ucierpiał podczas II wojny światowej, odbudowany w 1948 r. 

Podobno pochowani są tu przedstawiciele głośnej w XIV i XV w. rodziny Ciołków, w tym siłacz Stanisław, który, jak głosi legenda, łamał podkowy, wyciskał w dłoniach soki z gałęzi drzew i sam przeniósł do kościoła w Ostrołęce olbrzymi dzwon, z którym 40. silnych mężczyzn nie mogło sobie poradzić. Wewnątrz świątyni zachowało się bogate wyposażenie. Warto zobaczyć m.in. na ołtarz główny z 1610 r. - widnieje w nim obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem, w sukience ze srebrnej blachy.
U podnóża kościoła, od strony ul. Mostowej znajdziesz studnię zwaną „Dziekanką”. Czerpana z niej woda miała mieć ponoć działanie magiczne. Współczesny budynek plebanii zaprojektował prof. Wiktor Zin - wybitny architekt, znany z programu telewizyjnego „Piórkiem i węglem”.

 

Kościół pofranciszkański pw. Matki Bożej Szkaplerznej


kosciol MB SzkaplerznaFranciszkanie zostali sprowadzeni do Warki w latach 20. XVII w. przez wdowę Katarzynę z Boglewic. Otrzymali plac, dom, darowiznę w kwocie 8000 złotych polskich, a także kościółek św. Leonarda. W latach 1632-34 wznieśli własną świątynię – drewnianą. Kościół murowany, z ołtarzem głównym pod wezwaniem Matki Bożej Szkaplerznej, wystawili w latach 1652–1746 jako część franciszkańskiego zespołu klasztornego. Jednym ze sponsorów przedsięwzięcia był Władysław Grzegorzewskiego, kasztelan ciechanowski, dobroczyńca wielu okolicznych świątyń.

W II poł. XVIII w. w zabudowaniach klasztornych odbywały się posiedzenia sądów ziemskich czerskich i komisji cywilno-wojskowej ziemi czerskiej, zaś po 1864 r. stacjonowało wojsko rosyjskie, mieściła się szkoła i plebania. Na pocz. XVIII w. w konwencie pracował błogosławiony o. Rafał Chyliński (zm. 1741) - spowiednik, kaznodzieja, opiekun cierpiących, ubogich i opuszczonych.

Jednym z najcenniejszych zabytków świątyni jest obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem z XVII w., malowany na desce. W podziemiach spoczywają, przeniesione ze zniszczonego kościoła dominikańskiego, szczątki książąt mazowieckich: Trojdena I, Ziemowita III oraz księżnej Anny Danuty uwiecznionej w trylogii „Krzyżacy”. Warto zobaczyć - niedawno odsłonięty - wewnętrzny dziedziniec klasztorny otoczony krużgankami.

 

Rynek miejski - Plac Stefana Czarnieckiego

rynek1Niewielki rynek od zawsze był sercem miasta, ale nie znajdował się w obecnym miejscu od początku. Warka położona była kiedyś tam, gdzie obecnie znajduje się wieś Stara Warka. Później rynek z ratuszem znajdował się w miejscu „starego” cmentarza, w pobliżu nie istniejącego już kościoła Św. Anny. Nie widomo kiedy dokładnie przeniesiono go na obecne miejsce. W 1956 r., w związku z 300. rocznicą Bitwy pod Warką 1656 r. rynkowi nadano nazwę Plac Stefana Czarnieckiego. W 2013 r. stanął tu konny pomnik słynnego Hetmana.

Symbolem rynku, a zarazem miasta jest ratusz. Wiadomo, że w 1742 r. był drewniany i stał na środku rynku. Uległ zniszczeniu około połowy XVIII w. Obecny, klasycystyczny, usytuowany w południowej pierzei rynku, zbudowano w pierwszej ćwierci XIX w. W 1845 r. pisano o nim: z muru pokryty dachówką, średniej wielkości, w którym Magistrat posiedzenia swoje odbywa. W międzywojniu na parterze mieściły się biura Zarządu Miejskiego, na piętrze zaś mieszkanie burmistrza. Poważnie został zniszczony w czasie II wojny światowej. Kompleksową modernizację przeszedł w latach 2007-2008 w ramach realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Warka. Na tyłach budynku, na stromej skarpie, dobudowano wtedy nową część magistratu i schody prowadzące nad Pilicę.

Obok ratusza znajduje się nowoczesny budynek Ochotniczej Straży Pożarnej, zakończony wieżą zegarową, z której w południe rozbrzmiewa hymn Warki.

Warecki rynek zawsze przyciągał handlarzy, czy to podczas targów, czy jarmarków. Dziś możesz tu skosztować wareckiego piwa albo pysznej szarlotki z wareckich jabłek.

 

Browar Warka

Browar z lotu ptakaPomyślność Warki stała przede wszystkim piwemtak pisał na początku XVII w. geografii historyk Mazowsza Jędrzej Święcicki. Trudno odmówić mu racji. Charakterystycznym od stuleci rzemiosłem była produkcja i sprzedaż piwa, kierowanego głownie do Warszawy. Dowodem uznania piwa wareckiego był chociażby przywilej księcia Bolesława V, wydany 18 czerwca 1478 r. zastrzegający wyłączność dostawy na dwór książęcy i sprzedaż w piwnicy warszawskiego Ratusza. O wysokim rozwoju piwowarstwa w Warce świadczy liczba piwowarów wykazanych w lustracji dóbr królewskich. Okresem największej popularności wareckiego piwa był wiek XVI, było ono wówczas powszechnie znane zarówno w Polsce jak i za granicą. Słynna anegdota związana z osobą nuncjusza papieskiego Gaetano, rozsławiła wareckie piwo na całą Europę.

Zapraszamy Państwa do zwiedzania wareckiego browaru, podczas którego poznają Państwo zarówno jego historię jak również tradycje piwowarskie w Warce. To właśnie tu, w jednym z najnowocześniejszych browarów w Polsce, wykwalifikowani pracownicy czuwają codziennie nad procesem produkcji piwa.

Browar przyjmuje grupy zorganizowane , minimum 20 osób, po wcześniejszym umówieniu terminu. Rezerwacje kontakt: centrum.rezerwacji@grupazywiec.pl

 

Hotel Sielanka nad Pilicą ****

SielankaTo idealne miejsce dla wszystkich, którzy cenią bliski kontakt z naturą, szukają wyciszenia, swobodnej elegancji oraz niespiesznego delektowania się urokami życia. Ciszę, spokój i sielskie pejzaże zapewnia zielona ściana Puszczy Stromeckiej z jednej strony i malownicza dolina rzeki Pilicy z drugiej. Sielanka znajduje się na południowym brzegu Pilicy, tylko 50 km od Warszawy, co sprawia, że jest łatwo i szybko osiągalna zarówno dla grup konferencyjnych jak i gości indywidualnych. Sielanka stanowi doskonałą bazę wypadową do odkrywania uroków okolic Warszawy i Doliny Pilicy (spływy kajakowe Pilicą, zabytki Warki i okolic, Muzeum im. K. Pułaskiego, ścieżka turystyczna w Browarze Wareckim, sady grójeckie itp.).

Na ponad 100 hektarowym terenie, nad Pilicą mieści się czterogwiazdkowy Hotel Sielanka nad Pilicą, ośrodek jeździecki z pełną infrastrukturą oraz nowy kompleks piłkarski obejmujący pełnowymiarowe i treningowe boisko akredytowane przez UEFA. To idealne miejsce na szybkie odzyskanie energii, relaksujące wczasy czy wyciszający weekend w okolicy Warszawy. Całość dopełniają piękne lasy, rozległe łąki, stawy z miejscami do wędkowania oraz urocze zakątki - idealne do organizacji pikników i rekreacji na łonie natury.

Planujesz aktywny wypoczynek, albo błogi relaks w weekend? Okolice Warki, a konkretnie hotel Sielanka to świetne rozwiązanie. Znajdziesz tu takie atrakcje jak spływy kajakowe, przejażdżki bryczką, strzelnice, trasy rowerowe i naukę jazdy konnej. Do dyspozycji naszych gości jest bowiem ponad 100-hektarowy obszar, świetnie nadający się do wędrówek, uprawiania sportu, czy łowienia ryb. Dla gości preferujących typowo hotelowe atrakcje, hotel Sielanka oferuje 4-gwiazdkowe, bogato wyposażone pokoje, centrum spa i wellness z krytym basenem z brodzikiem dla dzieci, restaurację, kawiarnię, winiarnię, a nawet karczmę. Hotel Sielanka oferuje także rodzinne weekendy dla rodzin z dziećmi, oferujące atrakcje zarówno dla dorosłych (jacuzzi, pikniki i spa), jak i dla najmłodszych: plac zabaw, jazdę na kucyku, badminton, siatkówkę plażową, czy pokój zabaw. Zapraszamy serdecznie!

 

Biblioteka zbioryKsięgozbiór biblioteki Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego liczy ponad 4,5 tys. woluminów. Obejmuje pozycje z zakresu historii Polski i Ameryki, historii sztuki, literatury klasycznej, wychodźstwa polskiego, a także słowniki, encyklopedie, regionalizmy i prasę. Biblioteka muzealna z księgozbiorem do 1945 r. znajduje się na piętrze pałacu Pułaskich, natomiast biblioteka podręczna z młodszymi pozycjami - na terenie Centrum Edukacyjno-Muzealnego.

Wśród zgromadzonych książek jest wiele bardzo cennych pozycji, m.in. jeden z nielicznych zachowanych oryginałów Konstytucji 3 Maja z 1791 r. czy amerykański komiks o Kazimierzu Pułaskim z 1941 r. Zbiory biblioteczne są systematycznie powiększane. Oprócz książek kupowanych przez muzeum, znajdują się tu dary osób prywatnych i instytucji, a zwłaszcza Polonii amerykańskiej. Swoje zbiory darowali tu m.in. Loda i Edward Różańscy z Chicago, a także Edward Moskal, Stanley Naj czy Peter Obst. W 2015 roku zbiory biblioteki (do 1945 r.) zostały zdigitalizowane, powstała czytelnia cyfrowa. Wydzielono księgozbiór regionalny.

W bibliotece w pałacu Pułaskich odbywają się spotkania autorskie i dyskusyjne, wieczory poezji i kameralne koncerty.

Ze zbiorów mogą korzystać wszyscy zainteresowani, wyłącznie na miejscu, po wcześniejszym zgłoszeniu.

Działania wojskowe Kazimierza Pułaskiego w Polsce

Kazimierz Pułaski w Polsce29 lutego 1768 r. w klasztorze Karmelitów, w miejscowości Bar na Podolu, polska szlachta spisała akt konfederacji, zwanej od miejsca powołania „konfederacją barską”. Był to związek zbrojny powołany w celu obrony praw i niepodległości Rzeczypospolitej oraz wiary katolickiej, był odpowiedzią na coraz bardziej konfrontacyjną ingerencję w wewnętrzne sprawy Polski. Obok Michała Krasińskiego, brata biskupa kamienieckiego Adama, przywódcą ruchu oraz jego aktywnym działaczem był Józef Pułaski, ojciec Kazimierza. Pełnił funkcję marszałka związku wojskowego i regimentarza generalnego konfederacji.

Kazimierz Pułaski wraz z braćmi Franciszkiem i Antonim, skupili wokół siebie szlachtę, zaczęli organizować chorągwie i pułki konfederackie zdolne do prowadzenia wojny. Rozpoczęła się trwająca blisko 5 lat wojna polsko-rosyjska. Toczono ją na obszarze całej Rzeczypospolitej, od ziem dzisiejszej Ukrainy, Białorusi i Litwy, przez Małopolskę, Wielkopolskę, Mazowsze i Pomorze. Kazimierz Pułaski już 20 kwietnia 1768 r. rozbił wojska rosyjskie pod miejscowością Pohorełe, przez 2 tygodnie bronił Berdyczowa. Na wiosnę 1769 roku bronił Okopów Świętej Trójcy nad Dniestrem, zaś do czasu objęcia funkcji marszałka konfederacji łomżyńskiej, w sierpniu 1769 r., jego oddziały odniosły szereg zwycięstw nad wojskami rosyjskimi pod Kukiełkami, Słonimem, Myszą, Dworcem i Nołczadzią. Największą sławę przyniosła mu heroiczna i zakończona sukcesem, obrona Jasnej Góry z lat 1770/71, przed nacierającymi wojskami rosyjskimi pod wodzą gen. Iwana Drewicza.

3 listopada 1771 r. w Warszawie miało miejsce słynne porwanie króla Stanisława Augusta. Po uwolnieniu król oskarżył konfederatów, w tym bezpodstawnie samego Pułaskiego, o królobójstwo. Wobec tych oskarżeń Kazimierz zmuszony był emigrować z Polski. 31 maja 1772 r. opuścił Jasną Górę.

Działania wojskowe Kazimierza Pułaskiego w USA

Pulaski USAZanim Pułaski rozpoczął wojskową karierę w armii Jerzego Waszyngtona - kilka lat tułał się po Europie, przebywał w Niemczech, Turcji, Francji. Na dłużej osiadł w Paryżu, gdzie poznał Benjamina Franklina – przedstawiciela Kongresu Amerykańskiego. Otrzymał od niego list polecający do Jerzego Waszyngtona, głównodowodzącego amerykańskimi siłami walczącymi przeciwko armii brytyjskiej. W liście Franklin napisał: „Hrabia Pułaski z Polski, oficer słynny w całej Europie z odwagi i postępowania swego podczas obrony wolności kraju, przeciwko tęgim potęgom: Rosji, Austrii i Prus, może przydać się w naszej służbie.

23 lipca 1777 r. dopłynął Pułaski do Ameryki, do portu w Bostonie. Już w lipcu 1777 r., działając z Jerzym Waszyngtonem, przystąpił do organizowania powstańczej kawalerii. W wielu potyczkach i bitwach organizował śmiałe natarcia i z sukcesem przygotowywał obrony. Doświadczenie zdobyte podczas walk konfederackich w Polsce było bardzo pomocne. Pułaski walczył m.in. pod Germantown ( 3 X 1777) i Haddonfield (III 1778), zaś w bitwie pod Brandywine wsławił się odważną szarżą, która zapobiegła klęsce powstańczej kawalerii i uratowała życie przyszłemu amerykańskiemu prezydentowi Jerzemu Waszyngtonowi. Zaraz po tym, został mianowany dowódcą amerykańskich lekkich dragonów w randze generała brygady.

W 1778 r. generał Kazimierz Pułaski stworzył sławny Legion Kawalerii, którym dowodził m.in. zaciekle broniąc miasta Charleston. Za odważną walkę w Ameryce przyszło mu jednak zapłacić cenę najwyższą. 9 października 1779 r. został śmiertelnie ranny w bitwie pod Savannah, w stanie Georgia, za kilka dni zmarł. Do dziś dokładne okoliczności jego pochówku nie są wyjaśnione. Symboliczny pogrzeb urządzono Pułaskiemu 21 października 1779 r. w Charleston. Oficerowie amerykańscy i francuscy nieśli jego gwiaździsty sztandar. Za nimi prowadzono karego rumaka z pełnym rynsztunkiem i mundurem Pułaskiego.

Jerzy Waszyngton otrzymał szablę Kazimierza Pułaskiego, a w rozkazie z 17 listopada 1779 r. napisał: „Na hasło: Pułaski, ma być odzew Polska.

baza wiedzy

Pomysł stworzenia Bazy wiedzy o Warce zrodził się podczas prac nad wystawą stałą „Warka – miasto dotknięte historią”. Prezentacja multimedialna pokazująca różnego rodzaju wiedzę o Warce jest częścią wystawy. Dzięki informacjom zamieszczonym w Bazie, możemy dowiedzieć się więcej na takie tematy jak: historia miasta, legendy, ludzie związani z miastem, instytucje, organizacje, szkolnictwo, kultura, przemysł, sadownictwo, sport i rekreacja turystyka, przyroda, ale także co warto zobaczyć w Warce. Do Bazy wiedzy każdy może zgłosić swoje hasło, które zostanie umieszczone pod daną kategorią. Pracujemy nad tym, aby Bazę wiedzy udostępnić przez stronę internetową.

Pomnik Kazimierza Pułaskiego w WaszyngtonieNa wieść o śmierci Kazimierza Pułaskiego, 29 listopada 1779 r. Kongres Kontynentalny uchwalił, że „ku czci generała brygady hrabiego Pułaskiego w Savannah ma być wzniesiony pomnik”. Kamień węgielny położono jednak dopiero w 1825 r., a pomnik wystawiono w 1859. Na Kapitolu w Waszyngtonie, w 1867 r. umieszczono popiersie Pułaskiego dłuta Henryka Dmochowskiego, a w 1910 r. stanął tam konny pomnik autorstwa Kazimierza Chodzińskiego, odsłonięty przez prezydenta Wiliama Tafta. Na przestrzeni dwóch wieków wystawiono Pułaskiemu wiele pomników. Bohater Dwóch Narodów stanowił i wciąż stanowi źródło zainteresowania historyków, pisarzy, a także polskich i amerykańskich patriotów.

Jego umiłowanie wolności, odwaga i bohaterska śmierć stały się natchnieniem dla wielu twórców. Artyści malarstwa historycznego tacy jak Józef Chełmoński czy Juliusz Kossak uwiecznili jego czyny na płótnie. Dokonania Pułaskiego inspirowały artystów pióra do poetyckich refleksji nie tylko w Polsce. Henry Wadsworth Longfellow nazywany królem amerykańskiej poezji romantycznej poświecił Kazimierzowi Pułaskiemu jeden ze swoich utworów. Postać Pułaskiego pojawiła się w dwóch ważnych tekstach literatury polskiej. Należy tu wspomnieć „Listopad” Rzewuskiego i „Pułaskiego w Ameryce” A. Nowaczyńskiego. Był obecny Pułaski w literaturze okolicznościowej, romantycznej legendzie polskiej i w pamiętnikarstwie. Na jego cześć powstało kilka utworów muzycznych.

Polonia amerykańska widzi w im swojego bohatera i patrona wielu działań na rzecz promocji Polski. Od 1929 roku, w pierwszą niedzielę października, na 5. Alei w Nowym Jorku odbywa się Pulaski Parade. Amerykanie, zgodnie ze swoją tradycją narodową nazwali nazwiskiem Pułaskiego ulice, drogi, parki, mosty, a nawet miasteczka. W kilku stanach są hrabstwa jego imienia. Wystawiono mu wiele pomników i tablic pamiątkowych. Nazywany jest „Ojcem kawalerii amerykańskiej”. W 2009 roku na I Sesji 110 Kongresu Stanów Zjednoczonych Ameryki Izba Reprezentantów i Senat nadały Kazimierzowi Pułaskiemu pośmiertnie tytuł Honorowego Obywatela USA. Rezolucję podpisał prezydent Barack Obama.

W Polsce, Kazimierz Pułaski patronuje okrętowi Marynarki Wojennej RP - ORP „Gen K. Pułaski”, uczelni wyższej – Uniwersytetowi Technologiczno-Humanistycznemu w Radomiu, wielu szkołom i organizacjom.

W Warce nazwano jego imieniem ulicę i osiedle na Winiarach, nadano jego imię jednej ze szkół, istnieje tu kilka organizacji jego imienia, w tym Towarzystwo Miłośników Miasta Warki.

Żywym pomnikiem Kazimierza Pułaskiego, ciągle stojącym na straży pamięci o swoim Patronie jest Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce.

 

Jakie dane zbieramy?

Podczas wizyty na stronie automatycznie zbierane są dane dotyczące odwiedzin. Znamy datę i czas nadejścia zapytania, adres IP, informacje o przeglądarce, protokole wykorzystywanym do komunikacji oraz błędach, które wystąpiły.

Korzystamy również z dodatkowych narzędzi do analizy zachowań użytkowników.

W jaki sposób wykorzystujemy dane?

Dane zebrane podczas wizyty są wykorzystywane do celów związanych z administrowaniem strony. Informacje uzyskane z narzędzi do analizy zachowań użytkowników dają nam wiedzę o tym w jakim kierunku się rozwijać.

Wykorzystanie ciasteczek
Podczas wizyty na stronie serwer zapisuje na dysku użytkownika krótkie pliki tekstowe zwane ciasteczkami. Ciasteczka nie zawierają danych osobowych oraz nie ingerują w działanie komputera. Służą do identyfikacji przeglądarki i są wymagane do korzystania z niektórych funkcji dostępnych na stronie.

Jak wyłączyć ciasteczka?

W przypadku naruszenia prawa lub kontroli Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych dane mogą zostać udostępnione osobom do tego uprawnionym. W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności do powyższego zapisu zostaną wprowadzone odpowiednie poprawki.

Donec ornare tincidunt vehicula. Fusce eget aliquam nulla. Fusce quis dictum urna. Praesent sit amet quam porttitor, tempus nisi non, viverra quam. Aenean ornare diam libero, at dapibus leo varius eget. Aenean nisl mauris, auctor id nulla eu, tincidunt vehicula nisi. Proin ornare, ipsum vitae elementum auctor, risus mi fringilla ligula, ac condimentum elit mi nec augue. Nullam efficitur iaculis molestie. In malesuada mauris vitae sem iaculis, ut imperdiet enim luctus. Praesent sollicitudin ligula sed ipsum tincidunt faucibus. Pellentesque arcu diam, dignissim a molestie et, vulputate vel urna. Fusce eget orci imperdiet, laoreet urna in, hendrerit dolor. Sed vitae luctus neque.