Wydarzenia

W ekspozycjach czasowych muzeum konsekwentnie realizuje swoje zadania statutowe, organizuje wystawy o tematyce historycznej i emigracyjnej, ze szczególnym uwzględnieniem Polaków działających w USA i kontaktów polsko-amerykańskich. Swoje dzieła wystawiali w muzeum m.in.: Tadeusz Łapiński, Rafał Olbiński, Andrzej Czeczot, Wojciech Fangor, Jan Kuraciński, czy polscy ilustratorzy z Nowego Jorku. W muzeum organizowane są również wystawy tematycznie związane z historią Warki i regionu, prezentacje sztuki współczesnej, przeglądy artystyczne.

W pałacu Pułaskich od zawsze rozbrzmiewała muzyka. Muzeum organizuje koncerty fortepianowe, skrzypcowe, zespołów kameralnych i solistów. Szczególne miejsce zajmuje tu muzyka dawna, barokowa, przypominająca czasy patrona muzeum – Kazimierza Pułaskiego. Dla dzieci i młodzieży organizowane są koncerty edukacyjne i wykłady o historii muzyki. Od kilku lat muzeum organizuje cykle koncertowe takie jak: „Muzzeum Jazz” czy „Wieczory piosenki z duszą”. Cykl pt. „Wieczór z Kulturą” to z kolei możliwość poznania znanych artystów, muzyków, kompozytorów, aktorów czy cenionych ludzi kultury. Latem koncerty odbywają się również w parku lub na tarasie pałacu.

Muzeum zaprasza na spotkania autorskie z ludźmi nauki, kultury, znanymi postaciami życia społecznego, promocje książek i wieczory dyskusyjne. Utrwaliły się one od dawna. Odbywały się niegdyś w bibliotece na piętrze pałacu Pułaskich, obecnie także w Centrum Edukacyjno - Muzealnym, często przy filiżance herbaty lub kawy.

Od początku swojego istnienia muzeum organizuje i współorganizuje konferencje, wykłady i seminaria naukowe. Ważniejsze wydarzenia wzbogaca o wykłady naukowe czy spotkania historyków z młodzieżą. Organizowało kilkanaście sesji naukowych i popularno-naukowych dotyczących postaci Kazimierza Pułaskiego, historii regionu, miasta Warki, a także tematyki emigracyjnej. Pracownicy muzeum biorą czynny udział w konferencjach, sesjach i seminariach, przygotowują wykłady i prelekcje.

Zabytkowy park w Winiarach jest doskonałą scenerią dla imprez plenerowych i rożnego rodzaju działań na łonie natury. Przed pomnikiem Kazimierza Pułaskiego, co roku na początku marca rozpoczynają się obchody rocznicy urodzin Patrona muzeum, a w październiku - Dnia Kazimierza Pułaskiego. Na terenie parku, w pierwszą niedzielę lipca, wspólnie ze Stowarzyszeniem W.A.R.K.A., organizowany jest Piknik historyczno – kulturalny Vivat Pułaski, a pod koniec wakacji Kazikowy Jarmark – impreza popularyzująca kulturę ludową regionu. Park jest miejscem wystaw plenerowych, pokazów historycznych i realizacji projektów edukacyjnych.

W połowie maja, podczas tej jedynej nocy w roku, kiedy wszystkie muzea otwierają swoje podwoje – Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego przenosi swoich gości w czasy Kazimierza Pułaskiego. Barokowe suknie, szlacheckie kontusze, wachlarze, parasolki i wypudrowane twarze – czego nie robi się dla Zwiedzających! Tej nocy pracownicy muzeum przebierają się w historyczne stroje. We wnętrzach pałacu rozbrzmiewa muzyka dawnych mistrzów. Liczne atrakcje, specjalne wystawy, koncerty, pokazy teatralne czy zwiedzanie winiarskiego parku nocą w asyście dam dworu – wszystko to stwarza niesamowitą atmosferą, której nie można przegapić.

Teren muzeum staje się czasem planem filmowym czy studiem fotograficznym. Muzeum jest partnerem wielu lokalnych inicjatyw. Jesienią w parku odbywa się też Bieg Pułaskiego.