cem001

Centrum Edukacyjno-Muzealne – to nowy obiekt muzeum, wybudowany w ramach realizacji projektu „Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Warce” w latach 2012-2015, usytuowany w miejscu, gdzie niegdyś znajdowała się część zabudowań dawnego folwarku w Winiarach. Budynek składający się z dwóch części: usługowej dla publiczności i administracyjnej - stanowi zaplecze do prowadzenia działalności edukacyjnej i kulturalnej.

Projekt architektoniczny został wybrany w drodze otwartego konkursu, który wygrała pracownia architektoniczna Bulanda & Mucha Architekci z Warszawy. Koncepcja architektoniczna została opracowana z poszanowaniem tradycji miejsca oraz wykorzystaniem tradycyjnych materiałów takich jak cegła, drewno. Całość nie deprecjonuje istniejącego pałacu Pułaskich i wyraźnie wskazuje dominantę pałacu nad budynkiem pomocniczym – Centrum Edukacyjno-Muzealnym. Nowy obiekt poprzez swoje usytuowanie porządkuje przestrzeń parkową między nowym obiektem a historycznym.

Po wykonaniu generalnego remontu pałacu Pułaskich, w całości przeznaczono budynek zabytkowy do zwiedzania. Z pałacu została wyprowadzona administracja muzeum, magazyny zbiorów, zaplecze dla ogrodników parku. W Centrum Edukacyjno-Muzealnym zaprojektowano: salę konferencyjno-koncertową z zapleczem, salę wystaw czasowych z zapleczem, salę edukacyjną na spotkania z dziećmi i młodzieżą , szatnie, toalety, kawiarenkę dla turystów, bibliotekę podręczną, magazyny dla muzealiów, archiwa, część administracyjną muzeum, zaplecze dla ogrodników parku.

We wrześniu 2015 roku pracownicy muzeum rozpoczęli pracę w nowym budynku. Udostępnienie Centrum Edukacyjno-Muzealnego dla publiczności zaplanowano na maj 2016 roku.

 

Galeria zdjęć znajduje się na stronie internetowej pod adresem::
https://www.muzeumpulaski.pl/muzeum/centrum-edukacyjno-muzealne#sigProId21308b8859