zbiory muzeumZgromadzone zbiory Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego to kolekcja własna, eksponaty przekazane po Muzeum Regionalnym PTTK oraz dary osób prywatnych, organizacji polonijnych i Polaków mieszkających w USA.

Muzeum gromadzi zabytki i pamiątki związane z postacią Kazimierza Pułaskiego oraz innych wielkich Polaków, którzy emigrowali do USA; eksponaty związane z epoką stanisławowską (XVIII w.); elementy wystroju wnętrza dworów i pałaców w dobie XVIII i XIX w. Przez lata zgromadzono tu zestawy mebli, kolekcję zegarów, zespół tkanin polskich oraz wschodnich, malarstwo portretowe i batalistyczne, grafiki, mapy polskie i amerykańskie, starodruki, porcelanę, srebra i broń. Na uwagę zasługuje kolekcja portretów Kazimierza Pułaskiego czy Tadeusza Kościuszki, a także bardzo interesujący zbiór map amerykańskich.

Od początku swojej działalności muzeum kolekcjonuje zabytki i pamiątki związane z historią Warki i regionu.