Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Warce  2008-2015

rewit palac000Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Warce to kompleksowy projekt odnowy i nadania nowej jakości infrastrukturze Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce, zrealizowany w latach 2008-2015 przez Organizatora muzeum – Powiat Grójecki.

Projekt był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013 (priorytet 6.1 Kultura) oraz ze środków powiatu grójeckiego. 30 września 2015 roku inwestycja została ukończona i rozliczona do 30 grudnia 2015 roku.

 

Zadania zrealizowane na przestrzeni lat 2008 – 2015:

1. Wykonanie Studium Wykonalności (2008-2009) 

2. Dokumentacje techniczne wraz z nadzorami autorskimi (2008-2014)

3. Remont i modernizacja pałacu Pułaskich (XII 2010-VI 2012)  

rewit palac00

rewit palac01

rewit palac03

 rewit palac04rewit palac05

  

 

4. Zabezpieczenie muzeum przed zniszczeniem i kradzieżą (XII 2010-VI 2012)

5. Konserwacja zabytków ruchomych (VII 2011-IX 2012)

 rewit kons04rewit kons05rewit kons02rewit kons03rewit kons01

 

 

6. Budowa Centrum Edukacyjno-Muzealnego wraz z parkingiem (XII 2011–VII 2015)

rewit cem01rewit cem02rewit cem03rewit cem04rewit cem05

 

 

 

7. Rewitalizacja zabytkowego parku (X 2013-X 2014)

 rewit park05rewit park01rewit park02rewit park03rewit park04

 

 

8. Digitalizacja zbiorów muzeum (VII 2015-IX 2015) 

9. Stworzenie portalu internetowego i wirtualnego przewodnika po muzeum i parku (VIII-XII 2015) 

10. Nadzór inżynierski i konserwatorski (2011-2015) 

11. Promocja projektu (2010-2015) 

We wrześniu 2015 roku, po prawie pięciu latach pracy w wynajętym budynku, Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego przeprowadziło się do nowego budynku Centrum Edukacyjno-Muzealnego.

Zespół pałacowo-parkowy w Warce odzyskał świetność, powstała także nowa infrastruktura edukacyjna, przeznaczona na cele szeroko pojętej edukacji kulturalnej. Nowoczesne Centrum Edukacyjno-Muzealne, które wybudowano w miejscu dawnego folwarku, to szansa na dalszy rozwój muzeum. 

Wartość całkowita
projektu wyniosła 18 205 196,39 PLN.

Środki kwalifikowane – 12 311 391,73 PLN

kwota dofinansowania UE - 10 464 682,97 PLN 

wkład Powiatu Grójeckiego wyniósł 7 740  513,42 PLN 

 

Efekt finalny:

 rewit final 3rewit finalrewit final 1rewit final 2rewit park06

rewit cem06

rewit cem07rewit cem08fot. R. Donica   

 

Zobacz kronikę z placu budowy