Konferencja firstW dniach 19-20 listopada br. odbyła się w Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce konferencja naukowa „VII wieków Warki”.

Przedsięwzięcie współorganizowane przez wareckie Muzeum oraz Wydział Nauk Historycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zgromadziło ponad 20 prelegentów reprezentujących różne instytucje naukowe i kulturalne z terenu całej Polski. Swoje wykłady wygłosili m.in. naukowcy z Polskiej Akademii Nauk, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytetu Białostockiego, Archiwum Głównego Akt Dawnych, Narodowego Archiwum Cyfrowego, Państwowego Muzeum Archeologicznego. Nie zabrakło w gronie referentów również przedstawicieli organizatorów wydarzenia.

Konferencja wpisała się w tegoroczne obchody jubileuszu 700-lecia Warki, jednego z najstarszych mazowieckich miast. Co istotne, skupiła ona nie tylko uwagę badaczy, ale i mieszkańców regionu, którzy zgromadzili się licznie na sali obrad, by wysłuchać wypowiedzi dotyczących przeszłości nadpilickiego grodu. Na otwarciu konferencji obecni byli również: Starosta Grójecki – Krzysztof Ambroziak, Burmistrzem Warki – Dariusz Gizka, Wiceburmistrz Warki – Teresa Knyzio, Członek Zarządu Powiatu Grójeckiego – Andrzej Zaręba oraz Grażyna Kijuc Radna powiatu grójeckiego.

Uczestnicy konferencji mieli okazję posłuchać m.in. referatu ks. prof. dr. hab. Waldemara Graczyka, który poruszył zagadnienia i problemy dotyczące lokacji Warki. Wyjaśnił on proces powstania miasta i zawiłości jakie narosły wokół symbolicznej daty 1321. O silnych związkach Warki z zakonami opowiadali: prof. dr hab. Jolanta Marszalska i dr Michał Skoczyński. Z kolei wizyty królewskie w wareckim grodzie przybliżył prof. dr hab. Dariusz Kupisz. Licznie prezentowane były tematy źródłoznawcze, a niektóre wystąpienia – jak dr hab. prof. AGAD Janusza Grabowskiego - o pochówkach książąt mazowieckich w Warce, czy dr. Łukasza Stanaszka na temat kolonii szkockiej w Warce – odkrywały zupełnie nowe, nieznane wcześniej fakty.

Ilość poruszonych na konferencji istotnych zagadnień sprawia, że już teraz z niecierpliwością warto czekać na publikację pokonferencyjną. Jej wydanie Muzeum planuje pod koniec 2022 r. Z pewnością odciśnie swój wkład w kształtowanie świadomości historycznej mieszkańców Warki. Warto by, o czym wspominał podczas konferencji ks. prof. dr hab. Waldemar Graczyk, stała się ona krokiem milowym na drodze do opracowania kilkutomowej monografii Warki, która jest tak bardzo potrzebna. Idea płynąca z kręgów środowiska naukowego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego o chęci przygotowania w pełni naukowej i dogłębnej rozprawy poświęconej dziejom nadpilickiego miasta z pewnością wzbudzi zainteresowanie społeczności lokalnej i Samorządu Warki.

Konferencja naukowa „VII wieków Warki” nie tylko otworzyła nowe perspektywy badawcze na historię miasta i regionu południowego Mazowsza, ale i umożliwiła nawiązanie licznych kontaktów naukowych przez Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego. To ostatnie z pewnością zaowocuje w przyszłości w postaci ciekawych przedsięwzięć o charakterze popularyzatorskim. Organizacja konferencji była możliwa dzięki współpracy Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce z Wydziałem Nauk Historycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i Dziekanem ks. prof. dr. hab. Waldemarem Graczykiem. Partnerami organizacji wydarzenia byli również: Samorządom Warki oraz Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie. Patronat Honorowy nad konferencją sprawowali Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych, Starosta Grójecki oraz Burmistrz Warki.

Konferencja została dofinansowana ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

fot. Rafał Donica

Galeria zdjęć znajduje się na stronie internetowej pod adresem::
https://www.muzeumpulaski.pl/konferencjaviiwiekowwarki#sigProIdb34dc413ad

 

 

logotypy www

 

 

Konferencja została dofinansowana ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

MKiDN kolor2