imageW piątek 13 grudnia po raz drugi spotkała się Rada Muzeum. Podczas posiedzenia obecni byli: Starosta grójecki Krzysztof Ambroziak, Członek Zarządu powiatu Andrzej Zaręba, Leszek Przybytniak – radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego, historyk sztuki prof. zw. dr hab. Jan Wiktor Sienkiewicz, historyk sztuki dr Anna Rudek-Śmiechowska oraz historyk Rafał Wróblewski.

W trakcie obrad przyjęto rezygnację Przewodniczącej Rady dr Anny Rudek-Śmiechowskiej, która od niedawna rozpoczęła pracę w naszym Muzeum. Uzgodniono jednocześnie, że wybór nowego Przewodniczącego Rady nastąpi podczas kolejnego posiedzenia, po uzupełnieniu składu Rady. Dyrektor Muzeum Iwona Stefaniak przedstawiła „Plan działalności Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego na 2020 rok”, który został pozytywnie zaopiniowany przez członków Rady. Zatwierdzono Regulamin działania Rady, a podczas dyskusji rozmawiano również o bieżących sprawach Muzeum. 

Rada Muzeum stanowi ciało opiniodawcze i doradcze dla działań Muzeum, opiniuje sprawozdania i plany pracy Dyrektora oraz czuwa nad wypełnianiem przez instytucję statutowych obowiązków.
Dziękujemy Członkom Rady za obecność, wszystkie pozytywne opinie i rady.