olimpiada historyczna0015 listopada 2019 r. odbyła się w Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce kolejna edycja konkursu, którego celem jest poznawanie historii naszej małej ojczyzny i ochrona dziedzictwa kulturowego ziemi grójeckiej.

IV edycja tej Olimpiady odbyła się 15 listopada 2019r. pod honorowym patronatem Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce. Uczestnikami Olimpiady byli uczniowie ze szkół ponadpodstawowych powiatu grójeckiego: Liceum Ogólnokształcącego w Grójcu, Zespołu Szkół w Grójcu, Liceum Ogólnokształcącego w Warce, Zespołu Szkół w Warce, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi oraz przedstawiciele organizatorów Zespołu Szkół w Jasieńcu.

Nadrzędny celem konkursu jest poznawanie historii małej ojczyzny, ochrona dziedzictwa kulturowego ziemi grójeckiej poprzez organizowanie olimpiady w różnych urokliwych miejscach naszego regionu. W ubiegłym roku takim miejscem był Pałac w Małej Wsi, a tym Pałac w Winiarach. Obchody 101 rocznicy Odzyskania Niepodległości, kształtowanie patriotycznej postawy młodego człowieka, kultywowanie tradycji, nawiązywanie do korzeni to wartości, którym przyświeca Olimpiada. Pomysłodawczynie tego przedsięwzięcia to Aneta Lewandowska oraz Anna Górecka z Zespołu Szkół w Jasieńcu , które po raz czwarty przygotowały i zorganizowały Olimpiadę. W muzeum im. Kazimierza Pułaskiego 23 uczestników o godz. 1000 rozpoczęło zmagania konkursowe rozwiązując test wielokrotnego wybory z jedną prawidłową odpowiedzią. Pytania nie były łatwe, jak przystało na Olimpiadę i nawiązywały w tym roku do historii, życia i działalności Kazimierza Pułaskiego i miejsca skąd się wywodził.

Uczniowie mogli oprócz rywalizacji podziwiać wspaniałe i urokliwe wnętrza Muzeum Kazimierza Pułaskiego w Warce. Podczas przerwy, w oczekiwaniu na wyniki uczestniczyli w lekcji muzealnej dotyczącej bohatera walczącego o wolność naszą i waszą. Pan Karol Kucharski w ciekawy sposób przedstawił młodzieży działalność Kazimierza Pułaskiego w Polsce i na ziemi amerykańskiej oraz zasłużonych Polaków w życiu społecznym, politycznym i kulturalnym Stanów Zjednoczonych AP. Przez lata muzeum zgromadziło eksponaty związane z takimi postaciami jak: Tadeusz Kościuszko, Julian Ursyn Niemcewicz, Helena Modrzejewska czy Ignacy Jan Paderewski.

Komisja Olimpiady po sprawdzeniu prac egzaminacyjnych odtajniła dane uczniów i wyłoniła 3 finalistów. Uroczyste ogłoszenie wyników odbyło się w obecności pani Doroty Nowak-Michałowskiej Dyrektora Zespoły Szkół w Jasieńcu oraz pani Iwony Stefaniak Dyrektora Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce.

I miejsce – Mateusz Horosz z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi
II miejsce – Aleksandra Krzyżanowska z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi
III miejsce – Adam Siedlecki z Zespołu Szkół w Jasieńcu.

Cenne nagrody rzeczowe ufundowali:

  • Norbert Jasieński właściciel TRANS-ŻWIR JASIŃSKI
  • Michał Janus właściciel JANUS MATERIAŁY BUDOWLANE

Wszyscy uczestnicy Olimpiady za zaangażowanie i wiedzę otrzymali słodkie upominki. Serdeczne podziękowania składamy pani Dyrektor Iwonie Stefaniak oraz pracownikom muzeum za pomoc oraz wsparcie merytoryczne w organizacji IV edycji Olimpiady Powiat Grójecki Moja Mała Ojczyzna.

Opiekunowie olimpiady:
Anna Górecka
Aneta Lewandowska