zpg 201900913 lutego Zarząd Powiatu Grójeckiego odwiedził muzeum.

Na terenie Centrum Edukacyjno-Muzealnego odbyło się wyjazdowe posiedzenie, w którym wzięli udział: starosta Krzysztof Ambroziak, wicestarosta Jolanta Sitarek, członkowie Zarządu: Marzena Rosołowska, Andrzej Zaręba, a także: Barbara Orłowska - Naczelnik Wydziału Edukacji Zdrowia i Promocji Powiatu, radni powiatowi: Jan Madej, Cezary Kołodziejski i Robert Lipiec - Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Turystyki, Sportu i Promocji. Zarząd podjął dwie ważne uchwały dla muzeum. Powołał nową Radę Muzeum na lata 2019-23 oraz pozytywnie zaopiniował nowy Regulamin organizacyjny.
W nowej Radzie Muzeum zasiądą: prof. dr hab. Zbigniew Wawer – historyk, prof. zw. dr hab. Jan Wiktor Sienkiewicz – historyk sztuki, Krzysztof Ambroziak – starosta, Andrzej Zaręba – członek Zarządu powiatu, Leszek Przybytniak – radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego, dr Anna Rudek-Śmiechowska – historyk sztuki, Witold Bujakowski - konserwator zabytków, archeolog, Teresa Knyzio – wiceburmistrz Warki, Rafał Wróblewski – historyk i muzealnik.
Zarząd zwiedził pałac Pułaskich i Centrum Edukacyjno-Muzealne, zapoznał się z bieżącymi sprawami instytucji. Dziękujemy Panu Staroście Krzysztofowi Ambroziakowi i całemu Zarządowi za zainteresowanie i pozytywne załatwienie naszych spraw.