DSC 4488– O konfederacji barskiej i nie tylko...                                                                                             
6 grudnia odbył się XII Sejmik Kultury Powiatu Strzyżowskiego. W Powiatowym Centrum Kultury i Turystyki w Wiśniowej (woj. podkarpackie) nie zabrakło przedstawicieli wareckiego muzeum.

Wydarzenie otworzył starosta strzyżowski Robert Godek – prywatnie miłośnik historii – oraz uczniowie ze strzyżowskiego LO im. Adama Mickiewicza, którzy zaprezentowali program artystyczny.

Blok referatów naukowych rozpoczął Karol Kucharski z Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego. Jego wystąpienie – „Rola konfederacji barskiej w kształtowaniu legendy Kazimierza Pułaskiego” – traktowało o sposobach upamiętnienia konfederata. Analizował dzieła literackie, obrazy, pomniki itp. poświęcone bohaterowi. Skupił się też na ocenie Pułaskiego przez historyków – tak w opracowaniach naukowych, jak i podręcznikach. Po nim wystąpił jego kolega z pracy – dr Maciej Kordas z referatem „Historia i malarstwo – Kazimierz Pułaski i konfederaci barscy pod Jasną Górą”. Prelegent opisał obraz Józefa Chełmońskiego, który na co dzień stanowi część wystawy stałej wareckiego muzeum, oraz pokusił się o próbę interpretacji dzieła. Porównał je z innymi pracami malarza oraz z wybranymi obrazami z epoki.

Drugi blok tematyczny należał do przedstawicieli podkarpackiego środowiska badawczego i traktował o zawiłych drogach Polski do niepodległości w czasach I wojny światowej. Dr Paweł Korzeniowski przedstawił w sposób przekrojowy historię działań wojennych w Galicji w latach 1914-1918. Dr Piotr Szopa zwrócił uwagę na fakt, że wiele pamiątek z przeszłości dziś spoczywa na strychach i w piwnicach. Pokazał część własnych zbiorów oraz przytoczył szereg podkarpackich anegdot wojennych. Nauczycielka Barbara Stec skupiła się na burzliwych losach płk. Kazimierza Iranka-Osmeckiego – miejscowego bohatera w walce o niepodległość.

Imprezę zakończyło wręczenie Nagród Zarządu Powiatu Strzyżowskiego.
Z okazji Sejmiku do Wiśniowej zawitała wystawa przygotowana przez Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego o patronie instytucji. Ekspozycja będzie prezentowana w PCKiT do końca lutego 2018 r.

Warto nadmienić, że w Zespole Parkowo-Dworskim i Folwarcznym w Wiśniowej znajduje się dąb „Józef” – Europejskie Drzewo Roku 2017. Co ciekawe: zostało ono uwiecznione na banknotach stuzłotowych wyemitowanych w latach 30. XX w.


fot. Powiat Strzyżowski