DP2017 01011 października odbył się Dzień Kazimierza Pułaskiego, w 238. rocznicę śmierci Patrona Muzeum, Bohatera dwóch Narodów. Uroczystość zaszczycił swoją obecnością ambasador USA Paul W. Jones.

Cześć patriotyczna odbyła się pod pomnikiem generała, w pięknej scenerii parku w Winiarach, w asyście licznych pocztów sztandarowych reprezentujących urzędy, organizacje, instytucje i szkoły.
Obchody uświetniła Orkiestra Wojskowa z Radomia oraz Kompania Honorowa 1. Grójeckiego Ośrodka Radioelektronicznego z Ogrodzienic.

W uroczystości udział wzięli: senator Maciej Łuczak – wiceprzewodniczącego Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą, przedstawiciel Marszałka Senatu RP; radny wojewódzki Zbigniew Gołąbek; Paweł Sagan – reprezentant wojewody mazowieckiego, pracownik Urzędu Wojewódzkiego, Delegatura w Radomiu; starosta grójecki Marek Ścisłowski; wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Grójeckiego Teresa Bednarska, skarbnik powiatu Agnieszka Bilska; radni powiatowi; Przewodnicząca Rady Miejskiej Warki Aldona Rzeźnik; sekretarz Urzędu Miejskiego w Warce Anna Matyjas, radni miejscy; ks. proboszcz Grzegorz Krzysztofik i ks. kan. Stanisław Drąg; delegacja Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. K. Pułaskiego w Radomiu na czele z prof. Wojciechem Żurowskim – prorektorem ds. badan naukowych; pracownicy Browaru Warka; reprezentanci Policji powiatowej; przedstawiciele Nadleśnictwa Dobieszyn; delegacja Towarzystwa Opieki nad Zabytkami o. w Czersku wraz z wiceprezesem Markiem Jabłońskim; członkowie Towarzystwa Miłośników Miasta Warki im. K. Pułaskiego z prezes Danuta Sadowską na czele oraz delegaci innych organizacji noszących imię K. Pułaskiego; Bożena i Wojciech Prus-Wiśniowscy z Prywatnego Muzeum Regionalnego w Górze Kalwarii; uczniowie Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. K. Pułaskiego z Częstochowy z dyrektorem Tomaszem Doboszem; społeczność Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Kazimierza Pułaskiego z Warki dyrektor Marylą Szajner; delegacje szkół z terenu gminy Warka i powiatu grójeckiego.

DP2017 052Po odegraniu hymnów państwowych – Stanów Zjednoczonych AP i Polski, powitała zebranych Iwona Stefaniak – dyrektor muzeum. Ambasador Paul Jones w swoim wystąpieniu podkreślił rangę symbolu jakim jest w Stanach Zjednoczonych postać Kazimierza Pułaskiego. Przypomniał, że tegoroczna nowojorska parada jego imienia przyciągnęła 250 tys. osób – zarówno Polaków jak i Amerykanów. W imieniu Marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego specjalny adres odczytał senator Maciej Łuczak. Z kolei gospodarze muzeum – starosta Marek Ścisłowski i dyrektor Iwona Stefaniak – podkreślili wagę Dnia Pułaskiego, zwłaszcza w zakresie kształtowania postaw patriotycznych u dzieci i młodzieży. Tych zaś na obchodach nie mogło zabraknąć. I nie zabrakło. Warto podkreślić, że uroczystości towarzyszyło ślubowanie uczniów klas pierwszych Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Kazimierza Pułaskiego w Warce. Dzieci spisały się na medal. Od tego dnia są prawowitymi uczniami szkoły, której patronuje generał Pułaski. Nie tylko wytrzymały oficjalną część uroczystości na zimnie, ale ujęły gości swoją postawą. Kiedy po odśpiewaniu piosenki wręczyły gościom białe kwiaty – rozgrzały niejedno serce.

DP2017 121W dalszej części programu odczytano Apel Pamięci, a żołnierze Kompanii Honorowej 1. Grójeckiego Ośrodka Radioelektronicznego z Ogrodzienic oddali salwę honorową na cześć gen. Kazimierza Pułaskiego. Delegacje gości, z instytucji, organizacji i szkół złożyły kwiaty przed pomnikiem Bohatera Polski i USA.
Po części patriotycznej, na terenie Centrum Edukacyjno – Muzealnego odbył się program słowno-muzyczny o rodzimym mieście, Polsce i Kazimierzu Pułaskim w wykonaniu uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Kazimierza Pułaskiego. Dzieci otrzymały zasłużony aplauz na stojąco. Ta część imprezy była również okazją do podsumowania 50-letniej tradycji obchodów Dnia Pułaskiego w Winiarach – prezentacja archiwalnych zdjęć wzruszyła nie jednego uczestnika. Ciekawe jak tegoroczne obchody będą wspominane za 50 lat?

Za pomoc w organizacji święta podziękowania kierujemy do:
1. Grójeckiego Ośrodka Radioelektronicznego z Ogrodzienic, Orkiestry Wojskowej z Radomia, BrowaruWARKA - Grupa Żywiec SA, Zajazdu na Winiarach, Warwin SA, Piekarni KAZANA, Państwa Angeliki i Jarosława Nowocieli – Hurtownia Artykułów Spożywczych w Grzegorzewicach, Centrum Sportu i Rekreacji w Warce, Gminnej Instytucji Kultury Dworek na Długiej w Warce, Pana Andrzeja Majewskiego AUTO KURS - Majewski.

 

fot. Rafał Donica