Senat Paderewski201601W Senacie RP, 19 grudnia 2016 r. odbyła się konferencja „Ignacy Jan Paderewski – wielki artysta”, zorganizowana przez wicemarszałek Senatu Marię Koc i przewodniczącą Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą senator Janinę Sagatowską.

Konferencję zorganizowano na zakończenie roku obchodów 75. rocznicy śmierci wybitnego pianisty i kompozytora, wielkiego patrioty i polityka. Celem wydarzenia była popularyzacja dorobku artystycznego Paderewskiego, a także przedstawienie różnego rodzaju inicjatyw podejmowanych zarówno w Polsce, jak i za granicą w związku z obchodami 75. rocznicy śmierci Ignacego Jana Paderewskiego.

W konferencji wzięli udział przedstawiciele środowisk związanych z twórczością wielkiego kompozytora, m.in. prof. Adam Wibrowski z Paryża, prof. Marek Żebrowski z Kalifornii, prof. Hubert Rutkowski z Hamburga, dyrektorzy szkół i filharmonii jego imienia, muzycy, twórcy inicjatyw związanych z popularyzacją postaci Ignacego Jana Paderewskiego. W konferencji uczestniczyła również dyrektor naszego muzeum Iwona Stefaniak.

 

za: www.senat.gov.pl, foto Katarzyna Czerwińska