RM202310 1620 października po raz pierwszy zebrała się nowa Rada Muzeum przy Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce, powołana przez Zarząd Powiatu Grójeckiego na kadencję 2023-2027.

W skład Rady wchodzą: prof. dr hab. Wojciech Kudyba - historyk literatury, Kierownik Katedry Literatury XX wieku Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, prof. dr hab. Jan Wiktor Sienkiewicz - historyk sztuki, Kierownik Katedry Historii Sztuki XX w. w Europie Środkowej i na Emigracji Wydz. Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Dorota Janiszewska-Jakubiak - historyczka sztuki, dyrektorka Narodowego Instytutu Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą - Polonika, Teresa Knyzio - wiceburmistrz Warki, Witold Bujakowski - konserwator zabytków, archeolog, Kierownik Delegatury w Radomiu Mazowieckiego Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków, Krzysztof Ambroziak - Starosta Grójecki, Andrzej Zaręba - Członek Zarządu Powiatu Grójeckiego, Leszek Przybytniak - Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego i Rafał Wróblewski - historyk z Muzeum Romantyzmu w Opinogórze, reprezentant Stowarzyszenia Muzealników Polskich, Oddział Mazowiecki.

Na początku pierwszego posiedzenia Starosta Grójecki Krzysztof Ambroziak wręczył Członkom Rady Akty Powołania, a dyrektorka Muzeum Iwona Stefaniak podziękowała wszystkim za przyjęcie funkcji Członka Rady Muzeum. Nowa Rada wybrała ze swojego grona Przewodniczącego, którym został ponownie Andrzej Zaręba i Wiceprzewodniczącego - prof. Jana Wiktora Sienkiewicza. Uchwalono też Regulamin Rady. W kolejnym punkcie posiedzenia dyrektorka Muzeum Iwona Stefaniak przestawiła projekt planu merytorycznego i finansowego Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego na 2024 rok. Członkowie Rady jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowali projekty planów Muzeum. Dyrektorka przedstawiła również aktualny stan instytucji i jej potrzeby.

Przypomnijmy, że Rada Muzeum jest powoływana i działa na podstawie Art.11 Ustawy o muzeach i jej zadaniem jest sprawowanie nadzoru nad wypełnianiem przez Muzeum jego powinności wobec zbiorów i społeczeństwa, w szczególności nad realizacją stawianych celów. Rada ocenia, na podstawie przedłożonego przez dyrektora sprawozdania rocznego z działalności, działalność muzeum oraz opiniuje przedłożony przez dyrektora roczny plan działalności. Kadencja członków Rady Muzeum trwa cztery lata. Rada wareckiego Muzeum liczy 9 członków.

Gratulujemy wszystkim Członkom Rady i dziękujemy za wszystkie pozytywne opinie na temat pracy Muzeum. Życzymy dobrej współpracy w tej kadencji.

Iwona Stefaniak
Dyrektor Muzeum

 

fot. arch. muzeum

Galeria zdjęć znajduje się na stronie internetowej pod adresem::
https://www.muzeumpulaski.pl/aktualnosci/985-nowa-rada-muzeum-w-warce#sigProIdd132e0df6e