Z KALIFORNI DO POLSKI post kopiaW dniach od 10 do 26 października w Biegas Art Gallery - w Muzeum im. Bolesława Biegasa w Warszawie odbędzie się wystawa grupy artystycznej Krak Art z Kalifornii.

Wernisaż zaplanowano w piątek 13 października o godz. 19.00.

Jednym z partnerów organizacji wydarzenia jest nasze Muzeum. Na ekspozycji znajdą się m.in. obrazy z naszych zbiorów, a także prace poplenerowe artystów grupy Krak Art.
Gorąco polecamy wystawę, której kuratorami są: prof. dr hab. Jan Wiktor Sienkiewicz i Iwona Stefaniak – dyrektor Muzeum im. K. Pułaskiego w Warce

 

 

 

 

 

 

 


 

Z Kalifornii do Polski

W 2020 roku mieliśmy zaszczyt i ogromną przyjemność zaprezentować w Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce, po raz pierwszy w Polsce, twórczość siedmiu artystów grupy Krak Art, działającej na Zachodnim Wybrzeżu Stanów Zjednoczonych, w Los Angeles. Wystawa była uhonorowaniem 40-letniej działalności jednej z najstarszych polskich grup artystycznych w USA, a także podziękowaniem za promocję polskiej kultury w USA i podtrzymywanie polskich tradycji. Swoje prace prezentowali w Warce: Andrzej Kolo Kołodziej – malarz i inicjator powstania grupy, Leonard Konopelski – grafik i malarz, Witold Vito Wójcik – malarz i konserwator dzieł sztuki, Kasia Czerpak-Wegliński – malarka, Janusz Maszkiewicz – malarz i konserwator dzieł sztuki, Joanna Fodczuk Garcia – malarka, Tomasz Misztal – rzeźbiarz i malarz. Następstwem tej wystawy był plener artystyczny w Warce w czerwcu 2023 roku dla twórców grupy Krak Art i darowanie do zbiorów Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego 21 obrazów. Od ponad 55 lat Muzeum to gromadzi zbiory związane z działalnością Polaków na emigracji, szczególnie w Stanach Zjednoczonych Ameryki, prezentuje i promuje m.in. twórczość polskich artystów, których los sprowadził na amerykańską ziemię. Dlatego z satysfakcją przyjęliśmy informację cenionego aktora i przyjaciela artystów Krak Art – Rafała Zawieruchy, że Biegas Art Gallery zgodziła się wystawić prace twórców grupy w Warszawie. Pomimo wielu wystaw w Stanach Zjednoczonych, w Polsce są wciąż mało znani i doceniani. Prof. dr hab. Jan Wiktor Sienkiewicz – badacz polskiej sztuki na emigracji po 1939 roku, podczas polsko-amerykańskiej konferencji naukowej w Warce z okazji 50-lecia Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego, wygłosił wykład pt. „Krak Art Group z Kalifornii. Z badań nad sztuką polską w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej” i tym samym przypomniał wieloletnią i jakże ważną działalność polskich artystów w Los Angeles.

Obecna wystawa to kontynuacja tych działań promujących twórczość Polaków w świecie. Choć prezentuje niewielki wycinek plastycznego dorobku i fascynacji artystów – przybliża ich działalność artystyczną na arenie międzynarodowej – w miejscu, które pozostano na zawsze w ich sercu, do którego chętnie wracają. Zobaczą Państwo w tych dziełach eksplozję barw kalifornijskiego słońca, energię i entuzjazm tworzenia. Niezależnie od różnic warsztatowych i stylistycznych artyści chętnie wystawiają razem, spotykają się, promują polska kulturę, organizują koncerty i wieczory poezji. Łączy ich miłość do sztuki, ale nade wszystko polska tożsamość, poczucie więzi i wspólnoty. Warto poznać dzieła twórców grupy Krak Art., dlatego gorąco polecam wystawę w Biegas Art Gallery.

Iwona Stefaniak
Dyrektor Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce

 


 

KrakArt Group - pomiędzy Europą a Ameryką

KrakArt Group to grupa siedmiu polsko-amerykańskich artystów, którzy od ponad czterdziestu lat mieszkają i tworzą w Los Angeles w Kalifornii, promując w ten sposób polską kulturę artystyczną na świecie. Grupa ta należy do najlepszych przykładów kulturotwórczej tkanki narodzonej nad Wisłą, która w organiczny sposób wtopiła się w wielkokulturową i wieloetniczną tkankę społeczeństwa amerykańskiego, świadcząc nieprzerwanie od 1980 roku o sile polskiej kultury, poprzez dzieła sztuki, wystawy i koncerty organizowane w Los Angeles i innych miastach Stanów Zjednoczonych. Członkami grupy są: Kasia Czerpak-Węgliński, Joanna Fodczuk-Garcia, Andrzej Koło, Leonard Konopelski, Janusz Maszkiewicz, Tomasz Misztal i Witold „Vito” Wójcik, Grupę założył w 1981 roku malarz Andrzej Koło. Pierwszy skład grupy tworzyli: Andrzej Koło, Mateusz Pomaski, Bona Radomska i Jan Skowron. Przez kolejne lata jej skład się zmieniał, ale większość artystów tworzących grupę pochodziła z Krakowa, stąd nazwa KrakArt.

Pierwsza wystawa KrakArt miała miejsce w Top O’Art Gallery w West Hollywood w 1981 roku. Przez kolejne lata dzieła plastyczne – malarskie i rzeźbiarskie członków grupy promowała Galeria Sztuki Nowoczesnej w Los Angeles. Inną ważną galerią prezentująca działa twórców z KrakArt była Galeria Toporowicz w Santa Anna w Kalifornii.

Ważnym wydarzeniem w życiu grupy był udział jej członków w wydarzeniu zorganizowanym przez KrakArt pt. Art Confrontations - wystawie 44 czołowych polskich artystów tworzących na emigracji w Stanach Zjednoczonych, Meksyku, Francji, Niemczech, Portugalii, Kanadzie i Australii, która miała miejsce w Modern Art Gallery w Los Angeles w 2003 roku. Po sukcesie tejże wystawy, grupa KrakArt zaproszona została do udziału w kilku wydarzeniach artystycznych, takich jak: Międzynarodowy Festiwal Sztuki w Guadalajdzie w Meksyku w 2004 roku, do Galleria Del Sur w Mexico City w 2005 roku, Kurier-Plus Gallery w Nowym Jorku w 2006 roku, Amber Gallery w Waszyngtonie w 2007 roku oraz do Galerii Roi Dore w Paryżu w 2012 roku. Swój srebrny jubileusz grupa świętowała wystawą Krak Confessions w ASTO Museum of Art w Los Angeles w 2003 roku.

Dużym echem w świecie sztuki odbiła się, zorganizowana w 100-lecie Niepodległości Polski wystawa dzieł KrakArt i zaproszonych młodych artystów spoza grupy pt. Polish Identity- The Poetic Perception, która miała miejsce w prestiżowej Bergamot Art Center – Building Bridges Art Exchange w Los Angeles w 2018 roku. Jej następstwem była, zorganizowana zaledwie dwa lata później, przez Muzeum Pułaskiego w Warce pierwsza grupowa wystawa KrakArt w Polsce, pt. Po przekątnej. Kalifornijska Grupa KrakArt.

Przygotowywana przez Fundację Biegasa w Warszawie, wystawa obecnych członków KrakArt pokazuje (poprzez wybrane przez jej kuratowów: Jana Wiktora Sienkiewicza i Iwonę Stefaniak działa malarskie i rzeźbiarskie), jak artyści ukształtowani na polskich uczelniach, łączą w swojej twórczości w Los Angeles - europejskie tradycje i stylistyki artystyczne XX wieku z doświadczeniami kultur pozaeuropejskich w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej.

kurator: prof. dr hab. Jan Wiktor Sienkiewicz