Dzieje Warki ks Marceli CiemniewskiZ radością informujemy, że dostępny już jest reprint jedynej monografii naszego miasta, której autorem jest ks. Marceli Ciemniewski „Dzieje miasta Warki”.

Okazją do wydania reprintu były 160. rocznica urodzin ks. M. Ciemniewskiego, 125. rocznica objęcia parafii oraz 95. rocznica śmierci. Ks. Marceli Ciemniewski przez 30 lat był proboszczem parafii św. Mikołaja Biskupa w Warce (1897 – 1927). W okresie tym dał się poznać jako żarliwy katolik, publicysta, społecznik i historyk.

W początkach XX w. przeprowadził renowację kościoła pw. Św Mikołaja Biskupa, niósł pomoc ofiarom I wojny, prowadził działalność publicystyczną, pisał dla „Przeglądu Katolickiego”, wydawał pierwszą warecką gazetę „Gawędy Wieczorne” (1924-1926). Zmarł w 1927 r., pochowany został na cmentarzu parafialnym w Warce.

Dwa lata przed jego śmiercią ukazały się „Dzieje miasta Warki”. „Pragnąłem jedynie, aby przynajmniej te szczupłe posiadane przezemnie wiadomości, tyczące się dziejów tego starożytnego grodu mazowieckiego, nie zaginęły, tymbardziej, że dziś przy ogólnej u nas o kawałek chleba trosce coraz bardziej idą w niepamięć dawne podania, a nawet dokumenty piśmienne, tyczące się wieków minionych” – pisał autor o pobudkach jakie skłoniły go do napisania „dziełka”.

Praca nie jest historycznym, naukowym opracowaniem, ma charakter wartko płynącej gawędy przedstawiającej dzieje Warki od czasów pogańskich, aż do współczesnych autorowi. Mimo, że praca nie zawiera przypisów ani bibliografii, z tekstu można się zorientować, że ks. Marceli opierał się na różnorodnych źródłach. Wykorzystał publikacje już wydane (m.in. W. H. Gawareckiego), źródła drukowane (kodeksy), źródła rękopiśmienne (akta lustracji, dokumenty władców), informacje o znaleziskach z okolic Warki czy wreszcie podania, opowieści i relacje świadków. Narracja prowadzona barwnym językiem, czasem patetycznym, czasem humorystycznym, bogactwo faktów, informacji, anegdot sprawia, że nawet dziś lektura „Dziejów…” to wielka przyjemność.

Ks. Ciemniewski, jak słusznie zauważył Remigiusz Matyjas, autor biografii księdza „Stworzył przewodnik po dziejach miasta, a zarazem podstawę, na której następnie budował się warecki ruch regionalny i krajoznawczy”. Podstawą reprodukcji był egzemplarz ze zbiorów Muzeum. Książka dostępna jest w naszym sklepie muzealnym. Zachęcamy do zakupu i lektury!