imageW ramach cyklu spotkań pt. AKADEMIA POLONIJNA zapraszamy na spotkanie autorskie z historykiem sztuki PROF. ZW. DR HAB. JANEM WIKTOREM SIENKIEWICZEM pt. ARTYŚCI ANDERSA.

13 GRUDNIA 2019 r. godz. 18.00

Centrum Edukacyjno-Muzealne
przy Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce
wstęp wolny


PROF. ZW. DR HAB. JAN WIKTOR SIENKIEWICZ - historyk i krytyk sztuki, kurator, pionier i specjalista w zakresie badań nad polską sztuką na emigracji po 1939 r. Twórca i kierownik Katedry Historii Sztuki Nowoczesnej w Polsce, Europie Środkowej i na Emigracji na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, profesor Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie w Londynie. Studiował prawo i historię sztuki w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w Lublinie (1981-1987).
Decyzją Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej otrzymał tytuł profesora nauk humanistycznych (2014). Odznaczony Srebrnym Medalem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej „Za Długoletnią Służbę” (2008) oraz Medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis za wybitne zasługi w badaniach i w upowszechnianiu polskiej kultury i sztuki powstałej na emigracji (2014). Od 1989 r. prowadzi prace badawcze dotyczące zagadnień związanych z kulturą artystyczną w zakresie XIX, XX i XXI-wiecznej sztuki polskiej i europejskiej, w tym szczególnie polskiej sztuki i polskiego życia artystycznego na emigracji po 1939 r.
Autor, współautor i współredaktor ponad 220 publikacji, w tym 35 książek. Prowadzący cykl programów telewizyjnych „Historia jednego obrazu”, emitowanego przez TVP. Większość publikacji autorstwa Jana Wiktora Sienkiewicza stawia sobie za cel przywrócenie polskiej XX-wiecznej historii sztuki, nieobecnych do 1989 r. w fachowej literaturze dokonań twórczych, będących dziełem polskich artystów tworzących na emigracji, a także określenie ich roli i udziału we współtworzeniu sztuki w krajach, które stały się ich nowymi ojczyznami.

Prof. dr hab. Jan Wiktor Sienkiewicz jest członkiem Rady Narodowego Instytutu Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA, Rady Krajowej Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" i Rady Muzeum przy Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce.

 

AP Sienkiewicz