akademia polonijna SokolowskaW ramach cyklu ADAMEMIA POLONIJNA, zapraszamy na spotkanie autorskie z Joanną Sokołowską – Gwizdka pt. Opowieść o Helenie Modrzejewskiej i teatrze spełnianych nadziei, 30 sierpnia 2019 r. godz. 18.00, w Centrum Edukacyjno-Muzealnym.

Joanna Sokołowska-Gwizdka – pisarka, dziennikarka, członek Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie. Urodziła się w Polsce, ukończyła filologię polską na Uniwersytecie Łódzkim, a po studiach pracowała tam w Katedrze Literatury Staropolskiej. W 2001 r. wyjechała do Kanady, gdzie pracowała w piśmie „Gazeta" - dzienniku Polonii Kanady i przez 6 lat redagowała pismo „List oceaniczny", które wychodziło jako dodatek kulturalny „Gazety". Od 2006 r. mieszka na stałe w USA, początkowo w New Jersey, blisko Nowego Jorku, a od 2013 r. w Austin w Teksasie. Jest autorką dwujęzycznej książki „Co otrzymałam od Boga i ludzi. Opowieść o Helenie Modrzejewskiej” - wielkiej szekspirowskiej aktorce, która w XIX w. zdobyła sławę w USA. Napisała również monografię teatru polskiego w Toronto „Teatr spełnionych nadziei. Kartki z życia emigracyjnej sceny”. Jest współautorką sztuki o Fryderyku Chopinie „Dobry wieczór Monsieur Chopin”, przetłumaczonej na języki: angielski, francuski i portugalski, wystawianej w Kanadzie, USA, Brazylii, Francji i Portugalii. 

Joanna Sokołowska redaguje magazyn poświęcony polskiej kulturze poza krajem „Culture Avenue”. Była wielokrotnie nagradzana za działalność na rzecz polskiej kultury za granicą. W 2018 r. otrzymała polonijnego Oskara – Statuetkę Złota Sowa, przyznaną przez Klub Inteligencji Polskiej w Austrii, którą odbierała w Polskiej Akademii Nauk w Wiedniu oraz statuetkę przyznaną przez Press Club Polska, za redakcję magazynu kulturalnego „Culture Avenue”, którą wręczono jej w Muzeum Emigracji w Gdyni. Ma wiele spotkań i prelekcji w USA, Kanadzie i Polsce na temat Heleny Modrzejewskiej, działalności teatru polskiego z Kanady i polskiej kultury poza krajem. Od 1 stycznia 2019 r. jest wiceprezydentem Austin Polish Society.

 

akademia polonijna Sokolowska plakat