grafika konferencjaW dniach 27-28 czerwca 2017 r. na terenie naszego muzeum odbędzie się konferencja POLACY w Ameryce. Polsko-amerykańska konferencja naukowa z okazji 50-lecia Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce, na którą serdecznie zapraszamy wykładowców z Polski i USA.

Organizatorami konferencji są: Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce i Stowarzyszenie W.A.R.K.A. przy współpracy z Uniwersytetem Technologiczno-Humanistycznym im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu. Partnerem w organizacji konferencji jest Centrum Kultury i Informacji Amerykańskiej American Corner Radom. Konferencję popierają organizacje polonijne takie jak: Kongres Polonii Amerykańskiej – The Polish American Congress, Amerykańska Rada Kultury Polskiej – American Council for Polish Culture (ACPC), Fundacja Polacy w Ameryce - Poles in America Foundation i Polskie Towarzystwo Dziedzictwa z Filadelfii - Polish Heritage Society of Philadelphia.

Przed 50 laty, dzięki staraniom działaczy Polonii amerykańskiej i miłośników ziemi wareckiej powstało w Warce Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego. Instytucja kultywuje pamięć o zasłużonych przedstawicielach Polonii w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, prowadząc działania wystawiennicze, naukowe i edukacyjne. Celem konferencji jest przypomnienie Polaków, którzy odegrali znaczącą rolę w historii USA, a także popularyzacja postaci – zarówno tych znanych, jak i mniej znanych, lecz zasługujących na miejsce w świadomości historycznej młodego pokolenia Polaków i Amerykanów. Pozostawiona przez polskie wychodźstwo spuścizna kulturowa stanowi przecież źródło inspiracji dla obu naszych narodów. Niech spotkanie w Warce będzie impulsem do wzmocnienia relacji muzeum z instytucjami i organizacjami polonijnymi w USA.

Termin nadsyłania zgłoszeń na konferencję upływa 5 czerwca 2017 r.
Przygotowane wykłady złożą się na publikację pokonferencyjną, której druk planowany jest do końca roku 2017 r.

Organizacja konferencji dofinansowana została ze środków SENATU RP, w ramach konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą.
Serdecznie zapraszamy.

 

Link – program konferencji 

 

Link – zaproszenie

Link – formularz zgłoszeniowy

Link – formularz zgłoszeniowy (Microsoft Word)


Link – Invitation

Link – Conference Registration Form

Link – Conference Registration Form (Microsoft Word)

 

Stowarzyszenie W.A.R.K.A. - Organizacja Pożytku Publicznego działająca na terenie miasta Warka od 2003 r. Wizja Aktywność Rozrywka Kultura Alternatywa - to hasła, których pierwsze litery tworzą nazwę organizacji i jednocześnie są drogowskazem działania dla jej członków. Od 2006 roku prowadzi na terenie powiatu grójeckiego Ośrodek Działaj Lokalnie, który pobudza aktywność mieszkańców poprzez małe dotacje. W dorobku organizacji są liczne projekty na rzecz tożsamości narodowej i lokalnej, realizowane często przy współpracy z muzeum, w tym komiksy historyczne, questy, organizacja imprez kulturalnych i patriotycznych, aktywizacja seniorów. W 2017 roku Stowarzyszenie W.A.R.K.A. wspiera obchody Jubileuszu 50-lecia Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce.

 

Organizatorzy

 loga organizatorzy konferencja2

 

Współorganizator

uth

 

 

 

 

Patronat Honorowy nad Jubileuszem 50-lecia 

Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego

logotypy na stronę wszystkie3

 

Partnerskie organizacje polonijne w USA

Kongres Polonii Amerykańskiej – The Polish American Congress
Amerykańska Rada Kultury Polskiej – American Council for Polish Culture (ACPC)
Fundacja Polacy w Ameryce - Poles in America Foundation
Polskie Towarzystwo Dziedzictwa z Filadelfii - Polish Heritage Society of Philadelphia

 

 

 

Partnerzy

partnerzy

 

 

Patronat medialny

histmag logo 2 kwadrat

 

 

Konferencja dofinansowana ze środków SENATU RP, 

w ramach konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą. 

 

Senat RP