Festyn o ludowym charakterze, organizowany przez Muzeum i Stowarzyszenie W.A.R.K.A. od 2007 r. na terenie parku. Celem organizatorów jest popularyzacja rodzimej kultury ludowej, tradycji i obrzędów wsi regionu południowego Mazowsza oraz edukacja dzieci i młodzieży w zakresie rzemiosła ludowego.