DSC 341914 września na terenie Muzeum odbyła się konferencja regionalna RPO WM 2014-2020 pt. „Efekty UE w wielu odsłonach. Mazowsze 2020”, zorganizowana przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych oraz Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Delegatura w Żyrardowie.

Na konferencję przybyli samorządowcy z terenu województwa mazowieckiego - prezydenci miast, burmistrzowie i radni mazowieccy. Urząd Marszałkowski reprezentował wicemarszałek województwa Wiesław Raboszuk, którego wystąpienie rozpoczęło konferencję. Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych reprezentowała zastępca dyrektora ds. EFS Elżbieta Szymanik. Podczas spotkania zaprezentowano efekty działań w regionie sfinansowanych z funduszy UE takich jak np.: rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Warce. Projekt zrealizowany przez Powiat Grójecki i Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce w latach 2008-2015 zaprezentowała dyrektorka Muzeum Iwona Stefaniak. Efekty rewitalizacji goście mogli zobaczyć zwiedzając pałac i park. Spotkanie było również doskonałą okazją do dyskusji i wymiany doświadczeń.

Całą konferencję można zobaczyć pod linkiem: https://linkd.pl/a2mp