kongres mm2018 2W dniach 14-15 września odbył się Pierwszy Kongres Historycznych Miejscowości Mazowsza w Warszawie i Górze Kalwarii.

Dwudniowe spotkanie minęło na rozmowach i dyskusjach wokół zagadnień tożsamości, dziedzictwa, rewitalizacji, przestrzeni oraz kultury. Przedstawiciele środowisk naukowych, samorządów, NGO-sów oraz instytucji publicznych wymieniali się doświadczeniami i dobrymi praktykami. Przedstawili założenia projektów rewitalizacyjnych ze swojego otoczenia oraz sugestie na temat promocji i zrównoważonego rozwoju miast historycznych. Pierwszy dzień Kongresu odbył się w Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie.

Drugi dzień Kongresu, którego gospodarzem był Burmistrz Góry Kalwarii, rozpoczął się od zwiedzania miasta. Właściwe obrady kontynuowano w Hotelu Koszary Arche – zrewitalizowanym budynku koszar wojskowych.

Na kongresie nie zabrakło reprezentacji Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego. O naszym muzeum, parku, rewitalizacji, o Warce i turystyce kulturowej mówiła dyrektor Iwona Stefaniak.

fot. za: https://www.mik.waw.pl/zapowiedzi/item/2734-relacja-z-i-kongresu-historycznych-miejscowosci-mazowsza.html