IMG 7905W dniach 12-13 maja odbyły się Ogólnopolskie Obchody 250. rocznicy Konfederacji Barskiej w Beskidzie Niskim pod Narodowym Patronatem Prezydenta RP Andrzeja Dudy.

Uroczystości na terenie Dukli i Nowego Żmigrodu zorganizowali: Towarzystwo Miłośników Nowego Żmigrodu i Muzeum im. Leona Karcińskiego w Nowym Żmigrodzie oraz Muzeum Historyczne - Pałac w Dukli, przy współudziale Gminy Dukla i Gminy Nowy Żmigród.

12 maja w Muzeum Historycznym - Pałac w Dukli odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Dla wolności ginę. Kontekst historyczny i kulturowy Konfederacji barskiej w 250. rocznicę jej zawiązania”. Wystąpienie inauguracyjne wygłosił prof. dr hab. Andrzej Nowak z Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Po nim swoje wyniki badań przedstawili m.in.: prof. dr. hab. Zofia Zielińska z Uniwersytetu Warszawskiego, dr hab. Anna Krochmal z Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych, dr Maria Czeppe z Instytutu Historii PAN z Krakowa, prof. dr. hab. Michał Parczewski z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Podczas spotkania polemizowano z różnymi opiniami na temat konfederacji barskiej, jej znaczeniem i skutkami. Przedstawiono bardzo interesujące badania nad fortyfikacjami i szańcami konfederackimi w Beskidzie Niskim (m. in. Grabem, Barwinkiem, Łupkowem).

Z kolei w niedzielę 13 maja uroczystości rocznicowe odbyły się w Nowym Żmigrodzie. Rozpoczęto je uroczystą mszą św. odprawioną w intencji konfederatów barskich w kościele pw. św. Piotra i Pawła w Nowym Żmigrodzie. Następnie uczestnicy mieli możliwość uczestniczenia w wycieczce po miejscach związanych z działaniami konfederatów barskich. Odwiedzili m.in. kościół farny w Bieczu, kapliczki konfederackie, mogiłę konfederacką w Nowym Żmigrodzie oraz szaniec w Mytarce.

Oficjalne uroczystości z udziałem przedstawicieli władz państwowych i samorządowych woj. podkarpackiego odbyły się na placu przed Muzeum w Nowym Żmigrodzie, gdzie odsłonięto pomnik Kazimierza Pułaskiego, autorstwa rzeźbiarza Mariana Szajdy z Rzeszowa. Po wystąpieniach okolicznościowych wygłoszonych przez wice wojewodę podkarpacką Lucynę Podchalicz oraz wicemarszałek województwa podkarpackiego Marię Kurowską - złożono kwiaty pod odsłoniętym pomnikiem Kazimierza Pułaskiego. Następnie wszyscy mieli możliwość zwiedzić Muzeum im. L. Karcińskiego w Nowym Żmigrodzie i specjalnie przygotowaną ekspozycję dotyczącą konfederacji barskiej.

Zakończenie i zamkniecie obchodów odbyto się wieczorem na terenie Gminnego Ośrodka Kultury w Nowym Żmigrodzie.

Na obchodach 250. rocznicy konfederacji barskiej na terenie Dukli i Nowego Żmigrodu nie zabrakło delegacji Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce - dyrektor Iwony Stefaniak i kierownika Janusza Kreczmańskiego. Nasze muzeum użyczyło praw do reprodukcji wielu obiektów związanych z Kazimierzem Pułaskim i konfederacją barskiej, które znalazły się na wystawie w Nowym Żmigrodzie, a także objęło patronatem organizowane wydarzenia.

 

fot. Urząd Miejski w Dukli, Muzeum Historyczne - Pałac w Dukli