edukacja2018

Zapraszamy grupy przedszkolne do udziału w lekcjach muzealnych, spotkaniach w pałacu połączonych ze zwiedzaniem, warsztatach i spacerach po parku. Nasze zajęcia to odkrywanie przestrzeni muzeum, zabytkowego pałacu i parku. To również oswajanie dzieci z takimi pojęciami jak: muzeum, historia, zabytek czy przemijanie czasu. Zachęcamy do skorzystania z naszej oferty, do łączenia lekcji muzealnych z warsztatami, spacerów po parku z przewodnikiem, poznawania wareckich legend i bajki o Kazimierzu Pułaskim.

Zajęcia prowadzimy na wybranych fragmentach ekspozycji oraz w parku. Zachęcamy nauczycieli przedszkoli i opiekunów najmłodszych grup do zaplanowania wizyty w muzeum, zgodnie z własnymi preferencjami.

Proponowane tematy dla najmłodszych:

  1. Co to jest muzeum? – spotkanie z dziećmi na ekspozycji stałej, zapoznanie z tematem muzeum, spacer po ekspozycji stałej, poznanie zwrotów związanych ze zwiedzaniem. W drugiej części lekcji udział w warsztatach pogłębiających wiedze i angażujących dzieci, prezentacja kilku ciekawych eksponatów, zajęcia manualne (kolorowanki, wycinanki, ozdabianie korony, wachlarza,szabli itp.).

  2. Zagadki starego domu. Czyli jak w dawnych czasach bywało? Podczas zwiedzania wybranego fragmentu ekspozycji, dzieci poznają przedmioty codziennego użytku i dawne zwyczaje. Dowiedzą się gdzie niegdyś przechowywano żywność czy zastawy stołowe, a gdzie np. bieliznę? Jak wyglądały uczty i co to są pasy kontuszowe? Na zakończenie zajęć odbywają się warsztaty angażujące uczniów.

  3. Poznaj Pana Kazimierza – czyli „Bajka o Kazimierzu Pułaskim”. Zajęcia podzielone na dwie części: część merytoryczna składająca się z opowieści bajki o dzielnym Kazimierzu, ilustrowanej na ekranie; część praktyczna - warsztaty plastyczne, kolorowanie portretu dzielnego Kazimierza na koniu.

Lekcja dla najmłodszych trwają ok. 45 min. Grupa może liczyć maksymalnie 25 osób.