Koleją do KulturyPo raz drugi już muzeum włączyło się do akcji „Koleją do Kultury” organizowanej przez Koleje Mazowieckie – KM. Zgodnie z założeniami wszyscy pasażerowie Kolei Mazowieckich będą mogli uzyskać ulgę na bilet wstępu do każdej z 33 instytucji partnerskich.

W ramach oferty w Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego bilet normalny będzie można nabyć w cenie biletu ulgowego, tj. 7,00 zł, natomiast ulgowy w specjalnej cenie 5,00 zł.

Ze zniżkowego biletu wstępu do instytucji kultury będzie można skorzystać w ciągu 30 dni od upływu ważności biletu przejazdu na pociąg.
Warunkiem uzyskania zniżki jest okazanie:

biletu przejazdu na pociąg Spółki Koleje Mazowieckie, zakupionego w czasie trwania Akcji promocyjnej,
Karty Mazowieckiej wraz z paragonem, stanowiącym dowód doładowania,
dowodu zakupu biletu na pociąg Spółki KM w systemie SkyCash.
Podstawą do skorzystania ze zniżek jest każdy rodzaj biletu: jednorazowy, okresowy, czy też zakupiony w ofercie specjalnej. Akcja dotyczy także biletów na pociągi "Dragon" i "Słoneczny". Nie biorą w niej zaś udziału bilety ZTM i WKD zakupione w ramach oferty "Wspólny bilet ZTM-KM-WKD".

Akcja potrwa do 31 grudnia 2018 r. Szczegółowe informacje, lista instytucji partnerskich oraz Regulamin akcji „Koleją do kultury” dostępne na stronie internetowej www.dokultury.mazowieckie.com.pl

Regulamin akcji dostępny jest tutaj

Zapraszamy!

 

Koleją do Kultury rotator